Gredin Entreprenad AB

Tjänster

Vad vi erbjuder

Här har vi samlat ett urval av våra tidigare arbeten. Är du nyfiken på att se flera projekt?

I våra projekt är vi med i ett tidigt skede där vi med byggherren går igenom alla krav och önskemål för kommande projekt. Tillsammans med vår beställare är vi med och påverkar lösningar och produktionssätt som är kostnadseffektiva och tidsbesparande för projektet i sin helhet.

I projektering fastställs krav på konstruktion, krav från Staden (DP krav), utförande och dess installationer som ligger som grund för utförande och upphandling

Platsledning innebär att vi deltar i projekten som platschef / arbetsledare från start till mål.

Platschefen är en av dom viktigaste rollerna på bygget. Platschefen har det yttersta ansvaret på plats och ser till att ha koll på ekonomin och tider för överlämning/inflytt samt samordna och leda produktionen på plats. Platschefen har även en viktig roll att se till att KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) uppdateras löpande under produktion samt att intyg/egenkontroller är klara vid överlämnandet/SB (Slutbesiktning).

Arbetsledaren är platschefen högra hand och ögonen ute på fältet. Som arbetsledare har du en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Du planerar, styr och följer upp produktionen samt medverkar aktivt till projektets tekniska och ekonomiska genomförande utförs enligt uppsatta mål och handlingar.

Vi utför bygg och stomentreprenader från små till medelstora byggprojekt i Stockholm med omnejd, Allt från ombyggnationer, renoveringar till nyproduktioner av flerfamiljshus.

På dom senaste åren har vi nischat oss mer och mer på nybyggnationer av flerfamiljshus. Det innefattar att vi kör stomentreprenaden i egen regi och lämnar över en vädertät stomme till byggherren.

Vår kontrollansvarig, även kallad KA kontrollerar och hjälper dig som byggherre och ser till så att alla kontroller utförs enligt kraven i bygglagstiftningen. Vår KA är K certifierad och har god kunskap och många års erfarenhet inom byggnadsbranschen. Vi hjälper dig att ta fram en kontrollplan för ditt projekt. Vi är även med vid möten som du har med handläggaren från kommunen, exempel vid det tekniska samrådet och besiktningar. Vi skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

KONTAKTA OSS

Hör av dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.