Gredin Entreprenad AB

gredin logga

Kvalitet & miljö

Kvalité

Exceptionell standard och överlägsen prestanda.

Tidshållning

Punktlighet, att hålla ett
schema.

Tydlighet

Att hålla tid och respektera
andra.

Kvalitetspolicy

GREDIN Entreprenad AB:s kvalitetspolicy är:

Miljöpolicy

GREDIN Entreprenad AB:s Miljöpolicy är:

Arbetsmiljö

Gredin Entreprenad har erfarenhet och kunskap av bl. a. :

Allmänt

Kvalitetssystem för GREDIN ENTREPRENAD AB har upprättats för att säkerhetställa att kundernas kvalitetskrav uppfylls.

I kvalitets systemet som även fungerar som en kvalitetsmanual anges de processer och rutiner som ska gälla för samtliga projekt som företaget genomför.Kvalitetssystemet är utarbetat utifrån kraven i ISO 9001 :2000.

I våra anbud skall vi erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden. Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö. Hålla utlovade färdigställandetider. Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri. Göra varje beställare och projekt till en referens.

Kvalitetsystemet

Kvalitetsystemet är uppbyggt på 11st pärmar med tillhörande mallar och checklistor, detta gör att det är lätt för nya och gamla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter och följa det utarbetade systemet. .

KONTAKTA OSS

Hör av dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.